Ca în fiecare an, Tabăra Spirituală Yoghină de Vacanță de la Costinești va avea loc în luna august, mai precis între 1 august și 4 septembrie. Pentru toți cei care participă plini de entuziasm este în primul rând o șansă extraordinară de evoluție spirituală accelerată. O porție concentrată de spiritualitate veritabilă pe care o poți fructifica apoi luni în șir. O astfel de tabără este cu mult mai mult decât o simplă vacanță. Este o adevărată aventură spirituală ce te poartă dincolo de cotidian.

Pentru cei care nu sunt încă în tabără, MISA Senzațional TV transmite zilnic pe pagina de LIVE cele două exemplificări spirituale zilnice la unison.

MIERCURI, 1 AUGUST

19.10 – 19.40 Manifestarea, energizarea și expansionarea câmpului subtil sferic, preponderent euforic, spiritual al Taberei Spirituale Yoghine de Vacanță Costinești

19.50 – 20.20 Consacrarea către Dumnezeu Tatăl, în mod total și necondiționat, a fructelor energiei tainice a începutului acestei Tabere Spirituale Yoghine de Vacanță

21.30 – 22.00 Comuniune spirituală intensă și profundă cu Sfera edenică beatifică a lui Dumnezeu Tatăl

JOI, 2 AUGUST

14.00 – 14.30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Speranței Dumnezeiești

21.30 – 22.00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Binelui Dumnezeiesc

VINERI, 3 AUGUST

14.00 – 14.30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Purității Dumnezeiești

21.30 – 22.00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Eroismului Dumnezeiesc

SÂMBĂTĂ, 4 AUGUST

14.00 – 14.30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Jocului Dumnezeiesc

21.30 – 22.00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Frumuseții Dumnezeiești

DUMINICĂ, 5 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Inteligenţei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Bunăvoinței Dumnezeiești

LUNI, 6 AUGUST

14:00 – 14:30 Evocare spirituală în Akasha a Momentului tainic dumnezeiesc al „Schimbării la față“ a lui Iisus Christos

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Compasiunii Dumnezeiești

MARȚI, 7 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Entuziasmului Dumnezeiesc

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Poeticului Dumnezeiesc

MIERCURI, 8 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Perseverenței Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Esenței Dumnezeiești

JOI, 9 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Toleranței Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Iubirii Dumnezeiești

VINERI, 10 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Sfințeniei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Dăruirii Dumnezeiești

SÂMBĂTĂ, 11 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Eternității Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Perfecțiunii Dumnezeiești

DUMINICĂ, 12 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Discernământului Dumnezeiesc

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Voinței Dumnezeiești (Voia Dumnezeiască)

LUNI, 13 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Omnipotenţei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Înțelepciunii Dumnezeiești

MARȚI, 14 AUGUST

16:00 – 16:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Credinței Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Detașării Dumnezeiești

MIERCURI, 15 AUGUST

14:00 – 14:30 Starea de comuniune spirituală profundă cu Fecioara Maria

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Umilinței Dumnezeiești

JOI, 16 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Omniscienţei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Libertății Dumnezeiești

VINERI, 17 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Omniprezenţei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Umorului Dumnezeiesc

SÂMBĂTĂ, 18 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Adevărului Dumnezeiesc

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Mulțumirii Dumnezeiești

DUMINICĂ, 19 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Instantaneității Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Regenerării Dumnezeiești

LUNI, 20 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Sintezei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Unității Dumnezeiești

MARȚI, 21 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Răbdării Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Simplității Dumnezeiești

MIERCURI, 22 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Perspectivei Dumnezeiești (Punctul de vedere Dumnezeiesc)

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Nemuririi Dumnezeiești

Exemplificări spirituale excepționale pentru bărbați,
susținute cu o intensitate triplă

00.00-00.10 – Starea catalizatoare a unei aventuri inițiatice ce este declanșatoare de sublime revelații dumnezeiești, ce devin în felul acesta caracteristice pentru un bărbat în care s-a trezit starea de VIRA

00.15-00.25 – Starea profund transformatoare a unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA, ce face să îi apară inspirații geniale ce sunt însoțite de o entuziasmantă și imensă putere benefică realizatoare

00.30-00.40 – Starea de discernământ spiritual infailibil și de fermitate de nezdruncinat ce face lesne posibilă inclusiv alchimizarea propriei ființe, ce îi este caracteristică unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA

00.45-00.55 – Starea exemplară de simplitate și moderație binefăcătoare ce îi este caracteristică unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA

01.00-01.10 – Starea intensă și profundă de triumf spiritual ce încununează eforturile benefice perseverente, susținute, ale unui bărbat ce aspiră să-și trezească starea de VIRA

01.15-01.25 – Starea de constanță lăuntrică și de atenție exemplară a unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA pe care acesta o manifestă în cadrul tuturor relațiilor sale amoroase

01.30-01.40 – Starea exemplară de tandrețe protectoare a unui bărbat în care s-a trezit starea de VIRA pe care acesta o manifestă față de toate ființele de sex opus pe care le iubește

JOI, 23 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Păcii Profunde Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Armoniei Dumnezeiești

VINERI, 24 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Blândeţii Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Beatitudinii Dumnezeiești

Exemplificări spirituale excepționale pentru femei,
susținute cu o intensitate triplă

00.00-00.10 – Starea definitorie a unei femei în care s-a trezit starea de SHAKTI ce o face să manifeste o feminitate elevată ce este în permanență amalgamată cu o încredere deplină și de nezdruncinat în Dumnezeu

00.15-00.25 – Starea benefică de inteligență feminină realizatoare ce este mereu plină de ingeniozitate, ce caracterizează o femeie în care s-a trezit din plin starea de SHAKTI

00.30-00.40 – Starea de aspirație frenetică a unei femei ce năzuiește să își trezească starea de SHAKTI pentru a se înălța în felul acesta cât mai mult către Dumnezeu

00.45-00.55 – Trezirea unei stări de putere transformatoare formidabile ce caracterizează o femeie ce aspiră cu putere să devină o veritabilă SHAKTI

01.00-01.10 – Starea de rafinament sublim și de modestie ce caracterizează acțiunile unei femei în care s-a trezit starea de SHAKTI

01.15-01.25 – Starea de dinamizare exemplară ce este însoțită de o expansiune gradată, euforică, a conștiinței unei femei în care s-a trezit starea de SHAKTI în sfera supramentală (VIJNANA MAYA KOSHA)

01.30-01.40 – Starea, caracteristică unei femei în care s-a trezit starea de SHAKTI, de a fi și de a se simți mereu iubită, protejată și îmbrățișată de Dumnezeu

SÂMBĂTĂ, 25 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Misterului Dumnezeiesc

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Sensului Dumnezeiesc

DUMINICĂ, 26 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Aspirației Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Transcendenței Dumnezeiești

LUNI, 27 AUGUST

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Fericirii Dumnezeiești

MARȚI, 28 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Optimismului Dumnezeiesc

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Iertării Dumnezeiești

MIERCURI, 29 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Dreptăţii Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Generozității Dumnezeiești

JOI, 30 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Sincerităţii Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Curajului Dumnezeiesc

Exemplificări spirituale excepționale pentru femei și bărbați,
susținute cu o intensitate triplă

00.00-00.10 – Starea de polarizare eminamente benefică intensă, reciprocă, ce este mereu reînnoită prin intermediul energiilor subtile sublime ale Atributului dumnezeiesc al Erosului pur dumnezeiesc, în cadrul unui cuplu amoros ce este unit, fericit și radios

00.15-00.25 – Starea de iubire nesfârșită ce este în permanență caracterizată de absența oricăror atașamente și dependențe emoționale ce este preponderentă în cadrul unui cuplu tantric

00.30-00.40 – Starea neîncetată de constantă potențare jucăușe, reciprocă în ipostaza exemplară de SHAKTI și în ipostaza exemplară de VIRA ce caracterizează un minunat cuplu tantric

00.45-00.55 – Starea euforică nuanțată de unitate sufletească și spirituală exemplară ce caracterizează un cuplu tantric fericit

01.00-01.10 – Starea complexă de integrare înțeleaptă și perfect armonioasă a relațiilor amoroase multiple ce sunt bazate pe continență sexuală deplină, pe o excelentă transfigurare reciprocă și pe consacrarea prealabilă a roadelor lui Dumnezeu

01.15-01.25 – Starea complexă de noblețe, puritate și elevare manifestată în stările intense de iubire ce îi caracterizează în permanență pe cei doi iubiți în cadrul unui cuplu amoros fericit, exemplar

01.30-01.40 – Starea minunată de iubire ce integrează în simultaneitate din abundență energia subtilă, sublimă erotică pură, nesfârșită, ce face astfel să apară o stare copleșitoare de beatitudine (ANANDA).

VINERI, 31 AUGUST

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Cinstei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Legământului Dumnezeisc

SÂMBĂTĂ, 1 SEPTEMBRIE

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Bucuriei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Zâmbetului Enigmatic Dumnezeiesc

DUMINICĂ, 2 SEPTEMBRIE

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Sănătății Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Bunătății Dumnezeiești

LUNI, 3 SEPTEMBRIE

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Absolutului Dumnezeiesc

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Intenției Dumnezeiești

MARȚI, 4 SEPTEMBRIE

14:00 – 14:30 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Gloriei Dumnezeiești

21:30 – 22:00 Revelarea în universul lăuntric al ființei umane a Atributului Dumnezeiesc al Graţiei Dumnezeiești

01:00 – 01:30 Starea de recunoștință profundă, amplă și umilă față de Dumnezeu Tatăl

01:40 – 02:10 Resorbția gradată a câmpului subtil spiritual al Taberei spirituale yoghine de vacanță® Costinești 2018

 

Urmăriți această postare precum și programul publicat pe pagina de LIVE pentru informații actualizate și pentru eventualele modificări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.