Participă la proba de percepţii subtile a Concursului Internaţional de Yoga 2014! (update)

UPDATE:

Rezultatele sunt:

1. Starea 29 – Starea de entuziasm divin debordant
2. Starea 4 – Starea androginală glorioasă
3. Starea 48 – Starea de sacralitate
4. Starea 13 – Starea de bunăvointa  exemplară
5. Starea 36 – Starea de umilinţă

The results are:

1. State 29 – The state of exuberant divine enthusiasm
2. State 4 – The glorious androgynous state
3. State 48 – The state of holiness
4. State 13 – The state of exemplary benevolence
5. State 36 – The state of humility

For the english version scroll down.

În cadrul Congresului Internaţional de Yoga şi Terapii Alternative, va avea loc „Concursul Internaţional de Yoga 2014 – Promovarea Valorilor Yoga”, care are drept scop evidenţierea stăpânirii trupului, a simţurilor şi a minţii.

Poţi participa, oriunde ai fi!

Concursul se va desfăşura duminică, 7 decembrie, între orele 10-18, şi va fi transmis în direct pe MISA Senzaţional TV. La proba de percepţii subtile poate participa oricine, trimiţând răspunsurile sub formă de comentariu pe pagina noastră de live.

Această probă se va desfăşura între orele 11:30 – 12:40, şi va consta din percepţia subtilă, pe rând, a 5 stări spirituale diferite, care vor fi exemplificate în mod subtil telepatic de către Grieg, din următoarea listă de 49 de propuneri:

1    Starea de comuniune cu o Lume astrală paradisiacă
2    Starea de comuniune cu Universul cauzal
3    Starea de trezire a sufletului
4    Starea androginală glorioasă
5    Starea constantă de abandon în faţa voinței lui Dumnezeu
6    Starea de activare intensă și profundă a celor 7 centrii de forță în simultaneitate
7    Starea de amabilitate exemplară
8    Starea de aspirație nemărginită către Dumnezeu
9    Starea de autocontrol perfect
10    Starea de iertare deplină
11    Starea de bunsimț  exemplar
12    Starea de bunătate  exemplară
13    Starea de bunăvointa  exemplară
14    Starea de candoare  exemplară
15    Starea de îndumnezeire
16    Starea de comuniune plenară cu ghidul spiritual
17    Starea de comuniune plenară cu împărăția tainică a lui Dumnezeu Tatăl
18    Starea de comuniune  exemplară cu îngerul păzitor
19    Starea de comuniune tainică și profundă cu Duhul Sfant
20    Starea de continență sexuală perfectă
21    Starea de copil divin al lui Dumnezeu
22    Starea de credință totală, nesfârşită și de nezdruncinat în Dumnezeu Tatăl
23    Starea de curaj divin  exemplar
24    Starea de omniprezenţă a lui Dumnezeu
25    Starea de devotament faţă de un ideal dumnezeiesc
26    Starea de dinamism benefic
27    Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu
28    Starea de efervescență elevată
29    Starea de entuziasm divin debordant
30    Starea de extaz divin (SAMADHI)
31    Starea de fericire divină pură
32    Starea de fiu/fiică spiritual/ă a lui SHIVA
33    Starea de sănătate  perfectă
34    Starea de frumusețe copleșitoare ce este trăită în mod plenar şi profund
35    Starea de genialitate dumnezeiască
36    Starea de umilinţă
37    Starea de implicare detașată  exemplară
38    Starea de încredere în sine  exemplară
39    Starea de identificare perfectă cu KRISHNA
40    Starea de iubire profundă, plenară ce este trăită fără măsură
41    Starea de măreție a lui Dumnezeu
42    Starea de mister copleșitor a lui Dumnezeu
43    Starea de orgasm cosmic
44    Starea de puritate  exemplară
45    Starea de răbdare  exemplară
46    Starea de recunoștință profundă față de Dumnezeu
47    Starea de revelare a Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN)
48    Starea de sacralitate
49    Starea de spontaneitate benefică  exemplară

Intervalele orare de exemplificare vor fi:

1. 11:30 – 11:40 – Prima stare
2. 11:45 – 11:55 – A doua stare
3. 12:00 – 12:10 – A treia stare
4. 12:15 – 12:25 – A patra stare
5. 12:30 – 12:40 – A cincea stare

Răspunsurile voastre pentru acestă probă pot fi postate timp de o oră de la încetarea ei – adică pâna la ora 13:40.

Va fi oferit un premiu cumulativ în valoare de 3500 RON

Premul pentru câştigătorul concursului online de percepţii subtile constă în:
– 150 Euro
– gratuitate totală la taxă, cazare şi masă în Tabăra Spirituală de Vacanţă Costineşti 2015
– un premiu substaţial în obiecte şi cărţi

Vă aşteptăm şi vă dorim mult succes!


Within the International Congress of Yoga and Alternative Therapies will take place the International Yoga Competition 2014  Promoting Yogic Values„, which aims to highlight the body, senses and mind control.

You can participate wherever you are!

The contest takes place on Sunday, December 7between 10 and 18and will be broadcast live on MISA Senzational TVAnyone can participate in the subtle perceptions test by sending the answers as comments on our live page.

This test will take place between 11:30 and 12:40and will consist in the subtle perception, in turn, of 5 different spiritual stateswhich will be exemplified in a subtle telepathic way by Griegfrom the following list of 49 possible states:

1. The state of communion with a paradisiacal astral World
2. The state of communion with the causal Universe
3. The state of soul awakening
4. The glorious androgynous state
5. The constant state of abandonment to God’s will
6. The state of intense and profound activation of the 7 force centres simultaneously
7. The state of exemplary amiability
8. The state of boundless aspiration to God
9. The state of perfect self-control
10. The state of total forgiveness
11.The state of exemplary common sense
12. The state of exemplary kindness
13. The state of exemplary benevolence
14. The state of exemplary innocence
15. The state of deification
16. The state of total communion with the spiritual guide
17. The state of total communion with the mysterious kingdom of God the Father
18. The state of exemplary communion with the guardian angel
19. The state of mysterious and profound communion with the Holy Spirit
20. The state of perfect sexual continence
21. The state of divine child of God
22. The state of total, infinite and unshakable faith in God the Father
23. The state of exemplary divine courage
24. The state of omnipresence of God
25. The state of devotion to a divine ideal
26. The state of beneficial dynamism
27. The state of impetuous longing for God
28, The state of elevated effervescence
29. The state of exuberant divine enthusiasm
30.The state of divine ecstasy (SAMADHI)
31. The state of pure divine happiness
32. The state of spiritual son/daughter of SHIVA
33. The state of perfect health
34. The state of overwhelming beauty, experienced in a plenary and profound way
35. The state of divine genius
36. The state of humility
37. The state of exemplary detached involvement
38. The state of exemplary self-confidence
39. The state of perfect identification with KRISHNA
40. The state of plenary, profound and unlimited love
41. The state of mightiness of God
42. The state of overwhelming mystery of God
43. The state of cosmic orgasm
44. The state of exemplary purity
45. The state of exemplary patience
46. The state of profound gratitude to God
47. The state of revelation of the Supreme Immortal Self (ATMAN)
48. The state of holiness
49. The state of exemplary beneficial spontaneity

The hours of the exemplifications are:

1. 11:30 – 11:40 – First state
2. 11:45 – 11:55 – Second state
3. 12:00 – 12:10 – Third state
4. 12:15 – 12:25 – Fourth state
5. 12:30 – 12:40 – Fifth state

Your answers to this test can be posted as a comment on the live page for one hour after its end – that is until 13:40.

There will be awarded a cumulative prize worth 3500 RON

The prize for the winner of the online contest of subtle perceptions consists of:
 150 Euro
 total free admission (admission fee, accommodation and food)at the Holiday Spiritual Camp Costineşti 2015 
– a considerable award in articles and books

We welcome you and we wish you good luck!

66 COMENTARII

 1. Exemplificari:
  1-23 Starea de curaj divin exemplar
  2-33 Starea de sănătate perfectă
  3- 3 Starea de trezire a sufletului
  4-20 Starea de continență sexuală perfectă
  5-48 Starea de sacralitate

 2. concurs perceptii

  1. starea de activare intensa si profunda a celor 7 centri de forta in simultaneitate(6)
  2. starea androginala glorioasa (4)
  3. starea de iubire profunda(40)
  4. starea de comuniune cu universul cauzal(2)
  5. incredere in sine(38)

 3. 1. Starea de AUTOCONTROL perfect
  2. Starea constantă de ABANDON în faţa Voinței lui Dumnezeu
  3. Starea de bunatate exemplara
  4.Starea de comuniune plenară cu Ghidul spiritual
  5.Starea de comuniune plenară cu Impărăția tainică a lui Dumnezeu Tatăl

 4. Starea 1: 29 Starea de entuziasm divin debordant
  Starea 2: 4 Starea androginală glorioasă
  Starea 3: 27 Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu
  Starea 4: 32 Starea de fiu/fiică spiritual/ă a lui SHIVA
  Starea 5: 3 Starea de trezire a sufletului

 5. 1.starea 5 Starea de abandon fata de vointa lui Dumnezeu
  2. starea 8 Starea de aspiratie nemarginita fata de Dumnezeu
  3. starea 27 Starea de dor navalnic fata de Dumnezeu
  4. starea 3 Starea de trzire a sufletului
  5. starea 1 Starea de comuniune cu o lume astrala paradisiaca

 6. Starea 1: (49) Starea de spontaneitate benefica exemplara
  Starea 2 : (4) : Starea androginala glorioasa
  Starea 3 : (10) : Starea de iertare deplina
  Starea 4 : (37) : Starea de implicare detasata exemplara
  Starea 5 : (30) : Starea de extaz divin (Samadhi)

 7. 1- starea de dinamism benefic (26)
  2- starea de indumnezeire(15)
  3-starea de dor navalnic fata de Dumnezeu (27)
  4-starea de bun simt exemplar (11)
  5-starea de bunatate exemplara (12)

 8. 1) Starea de trezire a sufletului
  2) Starea de comuniune tainică și profundă cu Duhul Sfant
  3) Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu
  4) Starea de fiică spirituală a lui SHIVA
  5) Starea de comuniune plenară cu ghidul spiritual

 9. 1.Starea de entuziasm divin debordant
  2.Starea androginală glorioasă
  3.Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu
  4.Starea de efervescență elevată
  5.Starea de comuniune plenară cu împărăția tainică a lui Dumnezeu Tatăl

 10. Cu prea putina practica a meditatiei, am incercat totusi sa definesc starile simtite, astfel:
  1. starea 8
  2. starea 44
  3. starea 10
  4. starea 4
  5. starea 34
  Multumesc! 🙂

 11. 1.Starea de iertare deplină
  2.Starea de genialitate dumnezeiască
  3.Starea de dor navalnic fata de Dumnezeu
  4.Starea de amabilitate exemplară
  5.Starea de iubire profundă, plenară ce este trăită fără măsură

 12. 1.Starea de dinamism benefic
  2.Starea androginală glorioasă
  3.Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu
  4.Starea de devotament faţă de un ideal dumnezeiesc
  5.Starea de comuniune plenară cu împărăția tainică a lui Dumnezeu Tatăl

 13. 1.starea 29 Starea de entuziasm divin debordant
  2.starea 4 Starea androginală glorioasă
  3.starea 27 Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu
  4.starea 45 Starea de răbdare exemplară
  5.starea 28 Starea de efervescență elevată

 14. Starea 1: Starea androginala glorioasa
  Starea 2: Starea de comuniune plenara cu ghidul spiritual
  Starea 3: Starea de umilinta
  Starea 4: Starea de efervescenta elevata
  Starea 5: Starea de aspiratie nemarginita catre Dumnezeu

 15. 1. Nu am participat
  2. Nu am participat
  3. Starea de dor navalnic fata de Dumnezeu 27
  4. Starea de dinamism benefic 26
  5. Starea de mister coplesitor a lui Dumnezeu 42

 16. 1. Starea 29 – Starea de entuziasm divin debordant,
  2. Starea 17 – Starea de comuniune plenară cu împărăția tainică a lui Dumnezeu Tatăl,
  3. Starea 27 – Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu,
  4. Starea 38 – Starea de încredere în sine exemplară,
  5. Starea 12 – Starea de bunătate exemplară.

 17. RASPUNSURILE LA PROBA DE PERCEPTIE:
  1. 18 Starea de comuniune exemplară cu îngerul păzitor.
  2. 3 Starea de trezire a sufletului.
  3. 27 Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu.
  4. 6 Starea de activare intensă și profundă a celor 7 centrii de forță.
  5. 47 Starea de revelare a Sinelui Suprem Nemuritor (ATMAN).

  VA MULTUMESC CU IUBIRE DIN TOT SUFLETUL !

 18. 1. Starea de aspirație nemărginită către Dumnezeu (8).
  2. Starea de iubire profundă, plenară ce este trăită fără măsură (40).
  3. Starea de dor năvalnic faţă de Dumnezeu (27).
  4. Starea de măreție a lui Dumnezeu (41).
  5. Starea de sacralitate (48).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.